Ik werk als zelfstandig gevestigde. Welke uren tellen mee voor herregistratie?

In hoofdstuk 4 van het algemeen beoordelingskader leest u meer over de uren die u wel en niet mag meetellen als u werkt als zelfstandig gevestigde.

Zwangerschapsverlof kunt u aantonen met een bewijsstuk waaruit blijkt dat u hiervoor een uitkering heeft ontvangen. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ).