Ik ben in opleiding tot specialist. Hoe kan ik mij herregistreren?

Bent u toegelaten tot een wettelijk erkende specialistenopleiding? Dan kunt u de BIG-registratie behouden. U moet wel via het webformulier een aanvraag voor herregistratie op basis van werkervaring indienen en 85 euro betalen.

Bent u in opleiding tot specialist zoals bedoeld in artikel 14 van de wet BIG of tot KNMG profielarts? En heeft u de opleiding nog niet afgerond op het moment dat uw uiterste herregistratiedatum verloopt? Dan kunt u herregistratie op basis van werkervaring aanvragen bij het BIG-register.

Registratie in een relevant opleidingsregister, betekent dat u in voldoende mate beschikt over de kerncompetenties voor het basisberoep. De inschrijving in het opleidingsregister is het bewijs dat u voldoet aan de eisen voor herregistratie. Uitzondering hierop is de opleiding “beleid en advies KNMG” of als er sprake is van gelijkgestelde werkzaamheden. Lees meer over wat u in welke situatie moet doen.