Hoe kan ik mij herregistreren als ik geen specialist meer ben?

Bent u geen specialist meer maar wilt u wel geregistreerd blijven in het BIG-register voor uw basisberoep? Dan moet u een aanvraag voor herregistratie indienen. Hiervoor gelden de criteria voor herregistratie: de werkervaringseis of scholingseis.

Als u uitgeschreven bent uit een specialistenregister ontvangt het BIG-register hierover bericht. Het vermelde specialisme in het BIG-register wordt dan doorgehaald.

Voornemen tot doorhalen

Wordt uw specialisme doorgehaald en heeft het BIG-register nog geen aanvraag voor herregistratie ontvangen? Dan stuurt het BIG-register u een brief met het voornemen tot doorhalen  van het basisberoep. U kunt deze doorhaling voorkomen door te voldoen aan de criteria voor herregistratie van uw basisberoep. In de brief staat beschreven hoe u dat doet.