Herregistreren als verpleegkundige

Sinds 1 januari 2009 is herregistratie in het BIG-register verplicht. Herregistratie is van belang als u wilt blijven werken in uw beroep van inschrijving. Bent u in het BIG-register ingeschreven met een diploma, dan ligt de herregistratiedatum 5 jaar na de datum van uw diploma. Anders is de datum 5 jaar na uw vakbekwaamheidsverklaring of de erkenning van beroepskwalificatie.

Beoordelingskader

Werkervaring mag u alleen meetellen als het aan de eisen voldoet zoals beschreven in het beoordelingskader verpleegkundigen(PDF | 607kB) . Daarnaast biedt het ondersteuning bij uw voorbereiding op herregistratie.

Criteria

Er gelden twee criteria voor herregistratie: de werkervaringseis of de scholingseis. Een manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is voldoen aan de werkervaringseis, ofwel de urennorm. In een periode van 5 jaar moet u 2080 uur als verpleegkundige werkzaam zijn. Lees meer over de werkervaringseis...

Wie niet werkt of de urennorm niet haalt, kan een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Lees meer over scholing...

Specialistenregister

Bent u geregistreerd bij de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde? Dan hoeft u geen aanvraag voor herregistratie in te dienen voor het BIG-register. Beroepen met een specialisme kennen een stelsel van herregistratie waarvoor hogere eisen gelden. Voorwaarde voor inschrijving in het specialistenregister is dat u ingeschreven blijft in het BIG-register.

Een overzicht van alle wettelijk erkende specialismen is opgenomen in paragraaf 3.4 van het beoordelingskader verpleegkundigen(PDF | 607kB) .

In opleiding tot specialist

Bent u in opleiding tot specialist? Dan kunt u op basis van scholing een aanvraag doen voor herregistratie. Het bewijs dat u in opleiding bent tot specialist geldt als bewijs van scholing. Uw inschrijfnummer van het register specialisten in opleiding (SiO) is voldoende als bewijs. Dit kunt u via brief, e-mail of telefoon aan het BIG-register doorgeven na uw aanvraag. Lees meer…

Zie ook

Bestanden

Mijn registratie

Uw registratie inzien, wijzigen of herregistratie aanvragen.

BIG-register