Werkervaringseis verloskundige

Een manier om uw inschrijving te verlengen is voldoen aan de werkervaringseis (ook wel urennorm genoemd). In een periode van 5 jaar moet u 2080 uur werken als verloskundige. Dit komt neer op gemiddeld 5 jaar lang 8 uur per week werken.

Werkervaring opgedaan in Nederland

Alleen werkzaamheden die zijn uitgevoerd terwijl u BIG-geregistreerd was tellen mee voor herregistratie.

Werkervaring opgedaan buiten Nederland

Voor werkzaamheden buiten Nederland is een BIG-registratie niet verplicht. Bij werkzaamheden buiten Nederland moet u kunnen aantonen dat deze zijn opgedaan tijdens een actieve registratie (de periode dat u geregistreerd bent/was) in een wettelijk ingesteld register in het land waar de werkervaring is opgedaan. Als er in dat land geen wettelijk register bestaat, telt de werkervaring zonder registratie wel mee. Kijk goed of het niveau waarop u de werkzaamheden in het buitenland uitvoerde minimaal gelijk is aan het niveau van de Nederlandse opleiding.

Werkonderbreking

Heeft u langer dan 2 jaar niet gewerkt? Dan tellen de gewerkte uren van vóór de werkonderbreking niet mee voor uw werkervaring. Lees meer in hoofdstuk 4.2 van het beoordelingskader(PDF | 558kB) .

Aard van de werkzaamheden

Om werkzaamheden binnen en buitenland mee te mogen tellen gelden 3 eisen:

  1. De werkzaamheden moeten liggen op het terrein van de individuele gezondheidszorg. Zie hiervoor hoofdstuk 3 van het beoordelingskader verloskundigen(PDF | 565kB) . Dit zijn werkzaamheden die rechtstreeks zijn gericht op een persoon met het doel de gezondheid van de persoon te bevorderen of te bewaken.

  2. De werkzaamheden moeten altijd vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor u herregistratie aanvraagt. Als u werkt in een ander beroep of functie dan verloskundige kunnen werkzaamheden meetellen als zij binnen het deskundigheidsgebied vallen.

  3. Werkt u in een ander beroep dan waarvoor u geregistreerd staat in het BIG-register? Dan geldt voor u een derde eis. Als u werkt in een ander beroep of andere functie dan verloskundige, moeten de werkzaamheden minimaal op HBO-niveau worden uitgevoerd. Het niveau van de door u verrichte werkzaamheden leidt u bijvoorbeeld af uit het functieprofiel van uw functie. Als daarin geen niveau is opgenomen, is de opleiding die hoort bij de functie die u daadwerkelijk uitvoert een goede richtlijn.

Als een deel van uw werkzaamheden in een ander beroep voldoet aan de genoemde 3 eisen, mag u dat deel meetellen voor de werkervaringseis. Geef dat met een percentage aan bij uw aanvraag.

Docenten (gelijkgestelde werkzaamheden)

Er zijn werkzaamheden van docenten die meetellen voor herregistratie, terwijl deze niet voldoen aan de hiervoor genoemde eisen. Lees meer over gelijkgestelde werkzaamheden in hoofdstuk 5 van het beoordelingskader(PDF | 558kB) . Bent u gevraagd uw werkervaring te bewijzen? Kijk dan ook op de pagina werkgeversverklaring.

Mee te tellen uren: loondienst

Gerekend over de registratieperiode van 5 jaar moet u minimaal 2080 uur werken. Dit komt neer op gemiddeld 5 jaar lang 8 uur per week werken. Als u in loondienst bent vormen de uren die u volgens uw contract werkt de basis.

Hierin zijn de uren waarin u niet werkt, maar waarbij het salaris wordt doorbetaald al opgenomen. Dit zijn uren voor: betaald vakantieverlof, erkende feestdagen, zwangerschaps- en bevallingsverlof, ziekteverzuim en scholing.
Let op: 6 weken vakantieverlof en/ of 6 weken ziekteverlof tellen mee als werkervaring. Heeft u langer vakantieverlof of bent u langer ziek? Dan moet het totaal aantal uren opgeven.

Mee te tellen uren: zelfstandige

Als u werkt als zelfstandig gevestigde vormen de werkelijk gewerkte uren de basis. Hier mag u die uren voor verlof, ziekte en scholing bij optellen. Uren voor scholing moeten zijn gericht op de individuele gezondheidszorg en het deskundigheidsgebied van het beroep van inschrijving. Lees meer over de uren die u wel en niet mag meetellen in hoofdstuk 4 van het beoordelingskader(PDF | 558kB) .

 

Bestanden

 
BIG-register