Scholingseis verloskundige

Verloskundigen die niet voldoen aan de werkervaringseis (urennorm) moeten via een assessment en eventueel aanvullende scholing aantonen dat zij over alle benodigde competenties van het kerndomein verloskunde beschikken.

Procedure

Verloskundigen tonen kerncompetenties van de verloskunde aan via een assessment. Hiervoor moet u een portfolio samenstellen met EVC’s (Erkenning Verworven Competenties). Hiermee toont u aan over welke kerncompetenties u beschikt.

Aanbod Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
Het startassessment wordt georganiseerd door de Hogeschool Rotterdam Transfergroep. De verloskundige assessoren zijn afkomstig van de verloskundige opleidingen van Maastricht, Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Wanneer uit uw assessmentrapport blijkt dat u nog aanvullende scholing nodig hebt, kunt u kiezen bij welke van de vier opleidingen u het scholingsplan wil volgen. Hoe het EVC-aanbod er per opleiding uitziet staat op de websites van de scholen. De opleiding waar de scholing is gevolgd verleent het certificaat voor herregistratie, als de benodigde competenties zijn verworven.

Aanmelding

Meer informatie over het EVC-scholingsaanbod vindt u op de websites van de Academie Verloskunde Maastricht en de Hogeschool Rotterdam Transfergroep. Binnenkort is er ook informatie over het scholingsaanbod te vinden op de website van de AVAG.

Overige informatie

De kosten voor het startassessment brengt Hogeschool Rotterdam Transfergroep in rekening. De kosten voor de scholing, het eindassessment en het certificaat worden in rekening gebracht door de verloskunde academie waar deze scholing wordt verzorgd. Deze scholing valt onder de na- en bijscholingen en daarmee onder de private activiteiten van de academies. De kosten voor het startassessment zijn ongeveer €1500,-. De scholingskosten zijn afhankelijk van het individuele scholingsplan.

PRC vereist voor herregistratie

Als u de scholing met succes afrondt, krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij indiening van uw aanvraag herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als er na indiening van uw aanvraag om bewijsstukken wordt gevraagd.

   
BIG-register