Modelverklaringen werkervaring voor herregistratie

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht zich te herregistreren in het BIG-register. Steekproefsgewijs wordt zorgverleners gevraagd om documenten aan te leveren als bewijs voor herregistratie op basis van werkervaring.

Welke bewijsstukken(PDF | 296kB) dat zijn is afhankelijk van de situatie. De zorgverlener kan dat het beste zelf beoordelen. Een mogelijk bewijsstuk is een werkgeversverklaring.

Echtheid van de werkgeversverklaring

Uit de werkgeversverklaring moet blijken of de zorgverlener voldoet aan de werkervaringseis. Gebruik hiervoor het sjabloon werkgeversverklaring(PDF | 173kB) . Deze werkgeversverklaring moet:
  • volledig zijn ingevuld
  • afgedrukt zijn op origineel briefpapier van de werkgever en voorzien zijn van een stempel van de werkgever
  • een handtekening van de contactpersoon bevatten

Werkgeversverklaring gelijkgestelde werkzaamheden

Heeft u als (praktijk) docent of promovendus gelijkgestelde werkzaamheden verricht? Gebruik dan het sjabloon dat voor u van toepassing is.

Verklaring gecombineerde werkzaamheden GZ-psycholoog en psychotherapeut

Bent u zowel aangesteld als GZ-psycholoog en psychotherapeut? Gebruik dan de verklaring gecombineerde werkzaamheden(PDF | 257kB) als uw werkgever geen onderscheid in de door u gewerkte uren per beroep kan maken. Laat deze verklaring invullen en ondertekenen door uw werkgever.

Bent u als zelfstandige werkzaam als zowel GZ-psycholoog en psychotherapeut? Gebruik dan niet verklaring gecombineerde werkzaamheden, maar de onderstaande modelverklaring voor zelfstandigen.

Verklaring werkervaring zelfstandigen

Werkt u als zelfstandige? Gebruik de modelverklaring(PDF | 256kB) waarmee u handig aantoont over voldoende werkervaring te voldoen. Laat deze verklaring invullen en ondertekenen door uw accountant of administrateur.

   
BIG-register