Herregistreren als psychotherapeut

Herregistratie is van belang als u wilt blijven werken in uw beroep van inschrijving. Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register verplicht.

Heeft u uw diploma behaald vóór 1 januari 2012, dan moet u zich herregistreren vóór 1 januari 2017. Is uw diplomadatum van na 1 januari 2012, dan is uw herregistratiedatum 5 jaar later.

Let op: wacht met herregistreren tot u de eerste oproep ontvangt van het BIG-register. Deze brief ontvangt u uiterlijk 6 maanden voor uw uiterste herregistratiedatum. Weten wat uw uiterste herregistratiedatum is? Log in met DigiD bij ‘mijn registratie’.

Dubbele registratie met specialisme (klinisch psycholoog of psychiater)

Bent u ook geregistreerd als klinisch psycholoog of psychiater (specialisme zoals bedoeld in artikel 14 van de Wet BIG)? Overweeg dan of herregistratie voor het beroep psychotherapeut in het BIG-register voor u nodig is. Het specialisme klinisch psycholoog wordt aangetekend bij het beroep gezondheidszorgpsycholoog en het specialisme psychiater bij het beroep arts. Het beroep psychotherapeut kent geen erkend specialisme. Dit betekent dat wanneer u uw registratie als psychotherapeut wilt behouden, u een aanvraag herregistratie moet indienen. Meer informatie over de beoordeling van de werkzaamheden bij een dubbele registratie, is te vinden in hoofdstuk 9.1 van het beoordelingskader psychotherapeuten(PDF | 559kB) .

Dubbele registratie als GZ-psycholoog en psychotherapeut.

Bent u zowel aangesteld als GZ-psycholoog en psychotherapeut? Gebruik dan de verklaring gecombineerde werkzaamheden(PDF | 257kB) als uw werkgever geen onderscheid in de door u gewerkte uren per beroep kan maken. Laat deze verklaring invullen en ondertekenen door uw werkgever.

Beoordelingskader

Werkervaring mag u alleen meetellen als het aan de eisen voldoet zoals beschreven in het beoordelingskader psychotherapeuten(PDF | 559kB) .

Mee te tellen uren voor vrijgevestigde zorgverleners: uitleg van het begrip ‘bedrijfsvoering’

Rondom het begrip ‘bedrijfsvoering’ voor de vrijgevestigde gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten is onduidelijkheid ontstaan. Graag leggen we uit welke werkzaamheden (naast direct cliëntcontact) tellen als relevante werkervaring voor herregistratie in het BIG-register. Lees meer...(PDF | 77kB)

Criteria

Er gelden twee criteria voor herregistratie: de werkervaringseis of de scholingseis. Een manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is voldoen aan de werkervaringseis, ofwel de urennorm. In een periode van 5 jaar moet u 3120 uur als psychotherapeut werkzaam zijn. Lees meer over de werkervaringseis...

Wie niet werkt of de urennorm niet haalt, kan een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Lees meer over scholing...

Voorbereiden op herregistratie

Wilt u herregistreren op basis van scholing? Bereid u tijdig voor. Scholing kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Zorg dat u op tijd start met deze scholing zodat u voor het verstrijken van uw uiterste herregistratiedatum aan de gestelde eisen voldoet.

BIG-register