Herregistreren als psychotherapeut

Herregistratie is van belang als u wilt blijven werken in uw beroep van inschrijving. Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register verplicht.

Heeft u uw diploma behaald vóór 1 januari 2012, dan moet u zich herregistreren vóór 1 januari 2017. Is uw diplomadatum van na 1 januari 2012, dan is uw herregistratiedatum 5 jaar later.

Let op: wacht met herregistreren tot u de eerste oproep ontvangt van het BIG-register. Deze brief ontvangt u uiterlijk 6 maanden voor uw uiterste herregistratiedatum. Weten wat uw uiterste herregistratiedatum is? Log in met DigiD bij ‘mijn registratie’.

Overweegt u nu al om uw herregistratieaanvraag in te dienen? Neem dan eerst contact met ons op.

Beoordelingskader

Werkervaring mag u alleen meetellen als het aan de eisen voldoet zoals beschreven in het beoordelingskader psychotherapeuten(PDF | 563kB) .

Criteria

Er gelden twee criteria voor herregistratie: de werkervaringseis of de scholingseis. Een manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is voldoen aan de werkervaringseis, ofwel de urennorm. In een periode van 5 jaar moet u 3120 uur als psychotherapeut werkzaam zijn. Lees meer over de werkervaringseis...

Wie niet werkt of de urennorm niet haalt, kan een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Lees meer over scholing...

Voorbereiden op herregistratie

Wilt u herregistreren op basis van scholing? Bereid u tijdig voor. Scholing kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Zorg dat u op tijd start met deze scholing zodat u voor het verstrijken van uw uiterste herregistratiedatum aan de gestelde eisen voldoet.

BIG-register