Scholingseis gezondheidszorgpsycholoog

Wie niet aan de werkervaringseis voldoet, kan via scholing in aanmerking komen voor herregistratie. Per beroepsgroep wordt een scholingstraject vastgesteld. Dit scholingstraject is gebaseerd op de competenties die behoren tot de kern van het beroep, de zogenaamde kerncompetenties. Deze moet u beheersen op het niveau van de initiële opleiding. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing voor deskundigheidsbevordering.

De toetsen en opleidingen voor de verschillende beroepen worden ontwikkeld door opleidingsinstituten die de initiële opleiding verzorgen. De meest actuele informatie over scholing vindt u altijd op de website van de opleidingsinstituten. Lees meer over scholing voor gezondheidszorgpsychologen.

PRC vereist voor herregistratie

Als u de scholing met succes afrondt, krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij indiening van uw aanvraag herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als er na indiening van uw aanvraag om bewijsstukken wordt gevraagd.

Bewijs van scholing

Als bewijs van scholing gelden de volgende stukken:

  • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat (PRC)
  • het inschrijfnummer van het register specialisten in opleiding (SiO). Dit kunt u via brief, e-mail of telefoon aan het BIG-register doorgeven. Alleen uw inschrijfnummer is voldoende als bewijsstuk.

Een overzicht van alle wettelijk erkende specialismen is opgenomen in hoofdstuk 6 van het beoordelingskader gezondheidszorgpsycholoog(PDF | 556kB)

   
BIG-register