Herregistreren als gezondheidszorgpsycholoog

Herregistratie is van belang als u wilt blijven werken in uw beroep van inschrijving. Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register verplicht.

Heeft u uw diploma behaald vóór 1 januari 2012, dan moet u zich herregistreren vóór 1 januari 2017. Is uw diplomadatum van na 1 januari 2012, dan is uw herregistratiedatum 5 jaar later.

Let op: wacht met herregistreren tot u de eerste oproep ontvangt van het BIG-register. Deze brief ontvangt u uiterlijk 6 maanden voor uw uiterste herregistratiedatum. Weten wat uw uiterste herregistratiedatum is? Log in met DigiD bij ‘mijn registratie’.

Specialistenregister

Staat u ingeschreven bij de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten? Dan hoeft u geen aanvraag voor herregistratie in te dienen voor het BIG-register. Beroepen met een specialisme kennen een stelsel van herregistratie waarvoor hogere eisen gelden. Voorwaarde voor inschrijving in het specialistenregister is dat u ingeschreven blijft in het BIG-register.

Een overzicht van alle wettelijk erkende specialismen is opgenomen in hoofdstuk 6 van het beoordelingskader gezondheidszorgpsycholoog(PDF | 556kB) .

In opleiding tot specialist

Bent u in opleiding tot specialist? Dan kunt u op basis van scholing een aanvraag doen voor herregistratie. Het bewijs dat u in opleiding bent tot specialist geldt als bewijs van scholing. Uw inschrijfnummer van het register specialisten in opleiding (SiO) is voldoende als bewijs. Dit kunt u via brief, e-mail of telefoon aan het BIG-register doorgeven na uw aanvraag. Lees meer…

Beoordelingskader

Werkervaring mag u alleen meetellen als het aan de eisen voldoet zoals beschreven in het beoordelingskader gezondheidszorgpsycholoog(PDF | 556kB) .

Mee te tellen uren voor vrijgevestigde zorgverleners: uitleg van het begrip ‘bedrijfsvoering’

Rondom het begrip ‘bedrijfsvoering’ voor de vrijgevestigde gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten is onduidelijkheid ontstaan. Graag leggen we uit welke werkzaamheden (naast direct cliëntcontact) tellen als relevante werkervaring voor herregistratie in het BIG-register. Lees meer...(PDF | 77kB)

Criteria

Er gelden twee criteria voor herregistratie: de werkervaringseis of de scholingseis. Een manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is voldoen aan de werkervaringseis, ofwel de urennorm. In een periode van 5 jaar moet u minimaal 3120 uur werkzaam zijn als gezondheidszorgpsycholoog. Lees meer over de werkervaringseis...

Wie niet werkt of de urennorm niet haalt, kan een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Lees meer over scholing...

Voorbereiden op herregistratie

Wilt u herregistreren op basis van scholing? Bereid u tijdig voor. Scholing kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Zorg dat u op tijd start met deze scholing zodat u voor het verstrijken van uw uiterste herregistratiedatum aan de gestelde eisen voldoet.

BIG-register