Herregistreren als fysiotherapeut

Sinds 1 januari 2009 is herregistratie in het BIG-register verplicht. Herregistratie is van belang als u wilt blijven werken in uw beroep van inschrijving. Bent u in het BIG-register ingeschreven met een diploma, dan ligt de herregistratiedatum 5 jaar na de datum van uw diploma. Anders is de datum 5 jaar na uw vakbekwaamheidsverklaring of de erkenning van beroepskwalificatie.

Beoordelingskader

Werkervaring mag u alleen meetellen als het aan de eisen voldoet zoals beschreven in het beoordelingskader fysiotherapeuten(PDF | 565kB) . Daarnaast biedt het ondersteuning bij uw voorbereiding op herregistratie.

Criteria

Er gelden twee criteria voor herregistratie: de werkervaringseis of de scholingseis. Een manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is voldoen aan de werkervaringseis, ofwel de urennorm. In een periode van 5 jaar moet u 2080 uur als fysiotherapeut werkzaam zijn. Lees meer over de werkervaringseis...

Wie niet werkt of de urennorm niet haalt, kan een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Lees meer over scholing...

Zie ook

Bestanden

Mijn registratie

Uw registratie inzien, wijzigen of herregistratie aanvragen.

BIG-register