Scholingseis voor arts

Wie niet aan de werkervaringseis voldoet, kan via scholing in aanmerking komen voor herregistratie. Per beroepsgroep wordt een scholingstraject vastgesteld. Dit scholingstraject is gebaseerd op de competenties die horen tot de kern van het beroep, de kerncompetenties. Deze moet u beheersen op het niveau van de initiële opleiding. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing voor deskundigheidsbevordering.

Scholings- en toetsprogramma herregistratie basisartsen

Basisartsen met een geneeskundediploma van vóór 2013 die hun BIG-registratie willen behouden, moeten zich voor 1 januari 2018 herregistreren. Bent u basisarts en heeft u onvoldoende werkervaring? Dan is herregistratie mogelijk op basis van het behalen van het Periodiek Registratiecertificaat (PRC) door het afronden van scholing en toetsing.

Het scholings- en toetsprogramma voor basisartsen wordt uitgevoerd door VUmc Academie. Meer informatie over de inschrijving, toetsmomenten, kosten en invulling van het programma vindt u op de website van de VUmc Academie.

PRC vereist voor herregistratie

Als u de scholing met succes afrondt, krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij indiening van uw aanvraag herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als er na indiening van uw aanvraag om bewijsstukken wordt gevraagd.

Bewijs van scholing

Als bewijs van scholing gelden de volgende stukken:

  • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat (PRC)
  • een bewijs dat u in opleiding bent voor specialist artikel 14 Wet BIG. U kunt een recente verklaring opvragen bij de registratiecommissie.

Een overzicht van alle wettelijk erkende specialismen is opgenomen in hoofdstuk 6 van het beoordelingskader artsen(PDF | 564kB) .

   
BIG-register