Herregistreren als arts

Herregistratie is van belang als u wilt blijven werken in uw beroep van inschrijving. Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register verplicht.

Uitstel herregistratie artsen

De uiterste herregistratiedatum voor artsen is met een jaar uitgesteld. Dat betekent dat artsen met een diploma van vóór 2013 zich vóór 1 januari 2018 moeten herregistreren.

Is uw diploma van na 1 januari 2013? Dan geldt uitstel niet voor u en is uw uiterste herregistratiedatum 5 jaar na uw diplomadatum. Het uitstellen van de uiterste herregistratiedatum tot en met 31 december 2017 betekent geen verlenging van de periode waarin de gewerkte uren mogen meetellen voor herregistratie.

Dit besluit is op 26 mei gepubliceerd in het Staatsblad.

Weten wat uw uiterste herregistratiedatum is? Log in met DigiD bij ‘mijn registratie’. Overweegt u nu al om een herregistratieaanvraag te doen? Neem dan eerst contact met ons op.

Specialistenregister

Staat u ingeschreven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)? Dan hoeft u geen aanvraag voor herregistratie te doen voor het BIG-register. Beroepen met een specialisme kennen een stelsel van herregistratie waarvoor hogere eisen gelden. Voorwaarde voor inschrijving in het specialistenregister is dat u ingeschreven blijft in het BIG-register.

Een overzicht van alle wettelijk erkende specialismen is opgenomen in hoofdstuk 6 van het beoordelingskader artsen(PDF | 564kB) .

In opleiding tot specialist

Bent u in opleiding tot specialist? Dan kunt u op basis van scholing een aanvraag doen voor herregistratie. Het bewijs dat u in opleiding bent tot specialist geldt als bewijs van scholing. Lees meer…

Beoordelingskader

Werkervaring mag u alleen meetellen als het aan de eisen voldoet zoals beschreven in het beoordelingskader artsen(PDF | 564kB) .

Criteria

Er gelden 2 criteria voor herregistratie: de werkervaringseis of de scholingseis. Een manier om voor herregistratie in aanmerking te komen, is voldoen aan de werkervaringseis, ofwel de urennorm. In een periode van 5 jaar moet u 2080 uur als arts werkzaam zijn. Lees meer over de werkervaringseis...

Wie niet werkt of de urennorm niet haalt, kan een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Lees meer over scholing...

BIG-register