Scholingseis apotheker

Wie niet aan de werkervaringseis voldoet, kan via scholing in aanmerking komen voor herregistratie. Per beroepsgroep wordt een scholingstraject vastgesteld. Dit scholingstraject is gebaseerd op de competenties die horen tot de kern van het beroep, de kerncompetenties. Deze moet u beheersen op het niveau van de initiële opleiding. Scholing voor herregistratie is dus iets anders dan bijscholing voor deskundigheidsbevordering.

De toetsen en opleidingen voor de verschillende beroepen worden ontwikkeld door opleidingsinstituten die de initiële opleiding verzorgen. De meest actuele informatie over scholing vindt u altijd op de website van de opleidingsinstituten. Lees meer over scholing voor apothekers.

PRC vereist voor herregistratie

Als u de scholing met succes afrondt, krijgt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Het PRC mag bij indiening van uw aanvraag herregistratie maximaal 2 jaar oud zijn. U hoeft het PRC alleen op te sturen als er na indiening van uw aanvraag om bewijsstukken wordt gevraagd.

Bewijs van scholing

Als bewijs van scholing gelden de volgende stukken:

  • een recent behaald Periodiek Registratie Certificaat (PRC)
  • een bewijs dat u in opleiding bent voor specialist artikel 14 Wet BIG waarop u (handmatig) het relatienummer van het register specialisten in opleiding (SiO) vermeldt.

Een overzicht van alle wettelijk erkende specialismen is opgenomen in hoofdstuk 6 van het beoordelingskader apothekers(PDF | 543kB) .

   
BIG-register