Aanvraagprocedure herregistratie

Uiterlijk 6 maanden voor uw uiterste herregistratiedatum sturen we u de eerste brief. In deze brief leggen we uit wat u moet doen als u herregistratie in het BIG-register wilt aanvragen. U ontvangt ook een e-mail als uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u herregistratie aanvragen? Zorg dan dat u zeker weet dat u voldoet aan de eisen.

Let op: na goedkeuring van uw aanvraag voor herregistratie ontvangt u van ons een positief besluit. Uw nieuwe uiterste herregistratiedatum is 5 jaar na de datum van dit besluit. Heeft u ruim voor uw uiterste herregistratiedatum een positief besluit ontvangen? Dat betekent dat uw nieuwe herregistratiedatum is vervroegd.

Correspondentie over uw herregistratie

Eerste herinnering

Als u niet reageert op de eerste uitnodiging ontvangt u ongeveer 12 weken voor uw uiterste herregistratiedatum een herinnering. Volgens de regelgeving zijn wij verplicht u in deze brief erop te wijzen dat uw inschrijving in het BIG-register wordt doorgehaald (u wordt uitgeschreven) als u niet herregistreert.

Tweede herinnering besluit tot doorhaling

Reageert u niet op de eerste herinnering, dan ontvangt u 6 weken voor uw uiterste herregistratiedatum een tweede en laatste herinnering. In deze brief staat dat uw inschrijving in het BIG-register wordt doorgehaald als u geen actie onderneemt. Zodra u deze brief ontvangt heeft u nog 6 weken om uw herregistratieaanvraag in te dienen.

Wat gebeurt er als ik niets doe?

Als u niet herregistreert wordt uw BIG-registratie doorgehaald. U staat dan niet meer in het BIG-register ingeschreven. De rechten en plichten van het beroep waarmee u stond ingeschreven zijn niet meer van toepassing. U mag uw beroepstitel zonder BIG-registratie alleen nog gebruiken als u in uw communicatie hieraan de woorden ‘niet praktiserend’ (voluit geschreven) toevoegt.

Niet eens met het besluit tot doorhalen?

Dan kunt u een bezwaar indienen. Onderaan het besluit dat u heeft ontvangen staat hoe u dit kunt doen. Het indienen van een bezwaar stelt uw doorhaling in het BIG-register niet uit. U wordt doorgehaald op het moment dat wordt genoemd in het besluit.

Wacht niet tot het laatste moment

Wij doen ons uiterste best om onze diensten continu te kunnen aanbieden. De beschikbaarheid van diensten van derden (zoals DigiD) kunnen wij beperkt beïnvloeden. Neem daarin geen risico en wacht niet tot het uiterste moment met het indienen van uw aanvraag!

Ik heb mijn aanvraag gedaan. En dan?

Na uw aanvraag wachten wij op de betaling. Binnen 30 dagen na uw aanvraag en uw betaling ontvangt u bericht van ons. In ons bericht wordt u geïnformeerd over de afhandeling van uw aanvraag. De inhoudelijke beoordeling van uw aanvraag duurt maximaal 2 maanden. U ontvangt de correspondentie van het BIG-register per post of e-mail. U geeft uw voorkeur zelf aan bij uw aanvraag. Betalen via iDeal is het meest efficiënt. Alle aanvragen waarvan de betaling is ontvangen, worden automatisch onderworpen aan een steekproef.

Niet in de steekproef

Is uw aanvraag niet geselecteerd voor de steekproef? Dan ontvangt u van ons een brief waarin staat dat u bent geherregistreerd en wat uw nieuwe uiterste herregistratiedatum is. U bent dan weer voor 5 jaar klaar.

Wel in de steekproef

Is uw aanvraag wel geselecteerd voor de steekproef? Dan vragen wij u om binnen 6 weken de juiste bewijzen van de juiste kwaliteit op te sturen (een toelichting hierop vindt u ook in de brief).

Bewijsstukken

Na ontvangst van uw bewijsstukken(PDF | 296kB) worden deze beoordeeld. U hoort binnen 2 maanden van ons of we u op basis van deze bewijzen kunnen herregistreren of waarom we uw aanvraag afwijzen. Let op! U ontvangt geen ontvangstbevestiging. U kunt de status van uw aanvraag altijd inzien in uw digitale dossier. Hier ziet u ook of de door u opgestuurde documenten zijn toegevoegd bij uw aanvraag.

Herinnering bewijsstukken

Als wij na 6 weken nog geen bewijzen hebben ontvangen, ontvangt u een herinneringsbrief waarin staat dat we uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen zonder de juiste bewijzen. We vragen u in deze brief nogmaals om uw bewijzen aan te leveren. U heeft hiervoor 6 weken de tijd.

Wat gebeurt er als ik geen bewijsstukken opstuur?

Onderneemt u geen actie? Dan ontvangt u na 6 weken een brief waarin staat dat we uw aanvraag niet kunnen behandelen. U wordt niet geherregistreerd. Uw inschrijving wordt automatisch doorgehaald zodra uw uiterste herregistratiedatum is bereikt. Op de genoemde termijnen is geen uitstel mogelijk.

Let op: u ontvangt de correspondentie van het BIG-register per e-mail of per post. U geeft uw voorkeur aan bij uw aanvraag. Zorg ervoor dat uw actuele gegevens altijd bij ons bekend zijn. Wilt u iets wijzigen? Log in met DigiD of BIG-login bij ‘Mijn registratie’. In uw digitale dossier vindt u alle correspondentie met het BIG-register.

Kosten en restitutie

De totale kosten van herregistratie zijn €85,-. Hiervan is €65,-voor de afhandeling van uw aanvraag en €20,- voor uw registratieperiode van 5 jaar.

In de volgende gevallen krijgt u €20,- teruggestort op uw rekening:

  • als uw aanvraag herregistratie niet in behandeling wordt genomen, of
  • als uw aanvraag herregistratie wordt afgewezen, of
  • als u uw aanvraag herregistratie intrekt (voordat wij u een besluit over uw herregistratie hebben verzonden).


 

Bestanden

 
BIG-register