Ik mag mijn beroep nog niet zelfstandig uitoefenen. Wat betekent werken onder supervisie voor mij?

Als het BIG-register besluit dat u uw beroep nog niet zelfstandig mag uitoefenen, moet u eerst een tijd werken onder supervisie. Werken onder supervisie geeft u de kans om in de praktijk voldoende te leren over de Nederlandse gezondheidszorg. U werkt in uw beroep, maar onder begeleiding van een supervisor, Een supervisor is een zorgverlener die in Nederland het beroep volledig zelfstandig mag uitoefenen.

Supervisie bij besluit gelijkwaardig / nagenoeg gelijkwaardig

Gelijkwaardig / nagenoeg gelijkwaardig betekent: uw diploma voldoet aan de Nederlandse opleidingseisen. Bij deze vorm van supervisie gaat het erom dat u kennismaakt met het Nederlandse zorgstelsel en aantoont dat u het beroep zelfstandig kunt uitoefenen.

Deze kennismaking richt zich bijvoorbeeld op: relevante wet- en regelgeving, medische ethiek, omgaan met patiënten en collega’s, de Nederlandse taal en de structuur van het Nederlandse zorgsysteem.