Overzicht zorgverleners met maatregel

Overzicht van zorgverleners in het BIG-register die een van de volgende maatregelen of bevelen opgelegd hebben gekregen:

  • bevoegdheidsbeperkende bevelen opgelegd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd;
  • maatregelen opgelegd door een tuchtcollege voor de gezondheidszorg, door het College van Medisch Toezicht of door een rechter in het buitenland;
  • doorhalingen op grond van een uitspraak van een Nederlandse of buitenlandse rechter;
  • opnieuw ingeschreven zorgverleners na een doorhaling van de eerdere inschrijving.