Klachten

Het BIG-register is een onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Heeft u een klacht?

U kunt uw klacht via het klachtenformulier, per e-mail of per post indienen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk. U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie.

Klachtenformulier of e-mail

Maak gebruik van het klachtenformulier of stuur een e-mail naar: klachten@cibg.nl

Post

De brief, voorzien van uw contactgegevens en handtekening, stuurt u naar:
CIBG
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 16114
2500 BC DEN HAAG

Klachten over een zorgverlener

Heeft u een klacht over een zorgverlener? Dan kunt u terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg. Het BIG-register behandelt geen klachten over zorgverleners. Het Meldpunt informeert u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen en geeft praktische tips. Het Landelijk Meldpunt Zorg werkt nauw samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Lees meer...

   
BIG-register