Verlopen BES-ontheffingen per 1 januari 2020

Heeft u als arts, tandarts, apotheker of verloskundige op dit moment een BES-ontheffing dan is de kans groot dat deze eind 2019 afloopt. Wilt u op de BES-eilanden in uw beroep blijven werken, dan moet u voor 1 januari 2020 een nieuwe ontheffing aanvragen.

Welke ontheffingen lopen af?

Het betreft alle ontheffingen die tussen 1 juli 2016 en 1 oktober 2018 zijn verstrekt. Op uw ontheffing vindt u ook de datum tot wanneer deze geldig is.

Wat moet u doen?

Wilt u in uw beroep blijven werken op de BES-eilanden, dan vraagt u een nieuwe ontheffing aan door het aanvraagformulier BES-ontheffing in te vullen, te ondertekenen en per e–mail op te sturen naar info@besontheffingen.nl. Neem geen risico en vraag ruim op tijd aan.

Uw nieuwe ontheffing

U ontvangt binnen 4 weken uw nieuwe ontheffing. Deze is geldig tot 4 jaar na dagtekening van de nieuwe ontheffing.

Geen ontheffing meer nodig?

Bent u niet meer werkzaam in uw beroep, werkt u niet meer op de BES-eilanden of stopt u hiermee na 1 januari 2020, dan heeft u geen nieuwe ontheffing nodig. Meld u dan af door een mailbericht info@besontheffingen.nl te sturen met daarbij uw volledige naam, beroep, geboortedatum en de melding dat u geen BES-ontheffing meer nodig heeft.

Te laat of niet aangevraagd of niet afgemeld?

Heeft u geen nieuwe ontheffing op 1 januari 2020, dan mag u vanaf dat moment uw beroep als arts, tandarts, apotheker of verloskundige niet meer uitvoeren op de BES-eilanden.

In het kader van toezicht en handhaving hierop ontvangt de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) na 1 januari 2020 een overzicht met alle zorgverleners van wie de ontheffing is verlopen, maar geen nieuwe hebben (aangevraagd) of zich niet hebben afgemeld.