Waarom moeten buitenlandse diploma’s erkend worden?

Het diploma van alle zorgverleners die in Nederland willen werken, moet erkend zijn door de Nederlandse overheid.

De overheid heeft een belangrijke taak in het garanderen en bewaken van de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid. Diploma’s zijn daarbij belangrijk omdat mensen met hun diploma kunnen aantonen dat zij voldoende gekwalificeerd zijn.

Alle Nederlandse opleidingsinstellingen zijn erkend door de overheid en daarom worden alle in Nederland behaalde diploma’s automatisch erkend. Buitenlandse opleidingsinstellingen zijn niet in Nederland erkend. Wij weten dan ook niet wat het niveau van buitenlandse opleidingen is. Omdat onbekend is wat het niveau van deze opleidingen is, worden buitenlandse diploma’s apart erkend. Dat gebeurt officieel door de minister van VWS. Het CIBG voert deze taak in opdracht van de minister uit.