Waarom is de Nederlandse taal belangrijk?

Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten op dezelfde wijze kunnen communiceren met patiënten en collega’s als zorgverleners met een Nederlands diploma. Omdat het overgrote deel van de patiënten Nederlandstalig is en de voertaal binnen de zorg het Nederlands is, moeten zorgverleners met een buitenlands diploma de Nederlandse taal voldoende beheersen.

Voor alle zorgverleners met een buitenlands diploma geldt dat de Nederlandse taalvaardig getoetst wordt bij de aanvraag voor erkenning van het diploma  (procedure verklaring van vakbekwaamheid) of dat om een apart bewijs van taalvaardigheid wordt gevraagd bij de aanvraag voor BIG-registratie. Lees daarom goed de informatie hierover bij de procedure die op uw situatie van toepassing is.

Brieven in het Nederlands

Vanwege het belang van een goede Nederlandse taalvaardig zijn alle brieven en andere communicatie die u in de erkenningsprocedure's van ons ontvangt allemaal in het Nederlands.