Waarom is de Nederlandse taal belangrijk?

Buitenlandse diploma’s worden erkend als het niveau van vakbekwaamheid gelijkwaardig is aan het eindniveau van de Nederlandse opleiding. Een belangrijk onderdeel van vakbekwaamheid is het goed kunnen communiceren met patiënten en collega-zorgverleners.

Zorgverleners met een buitenlands diploma moeten na erkenning op dezelfde wijze kunnen communiceren met patiënten en collega’s als zorgverleners met Nederlandse diploma’s. Omdat het overgrote deel van de patiënten Nederlandstalig is en de voertaal binnen de zorg het Nederlands is, moeten zorgverleners met een buitenlands diploma de Nederlandse taal voldoende beheersen.

Alle zorgverleners die een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen, leggen als onderdeel van de erkenningprocedure een Algemene Kennis en Vaardighedentoets (AKV-toets) af. Nederlands is daarin het belangrijkste onderdeel. Er geldt vrijstelling als een zorgverlener met succes Nederlandstalig basis- en voortgezet onderwijs heeft gevolgd.

Zorgverleners die een erkenning van hun beroepskwalificaties aanvragen mogen op grond van Europese afspraken niet verplicht worden een AKV-toets te maken. Heeft u na uw erkenning een BIG-registratie nodig? Dan moet u bij de aanvraag aantonen dat uw beheersing van de Nederlandse taal voldoende is.