Waar vind ik informatie over wat ik precies moet doen en wanneer?

Lees meer over de verschillende procedures. Daarnaast zijn er algemene informatiebijeenkomsten waar de procedure wordt uitgelegd en waar u vragen kunt stellen aan medewerkers van het BIG-register/CIBG over uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u naar een van deze bijeenkomsten te gaan voordat u een aanvraag doet.

Als u een aanvraag indient geven wij per stap precies aan wat u moet doen en hoe lang het gaat duren. Voor mensen die een toets moeten doen zijn er speciale voorlichtingsbijeenkomsten.

Wij adviseren u zich goed te informeren over de Nederlandse opleiding voor uw beroep en over uw beroep zoals dat in Nederland wordt uitgeoefend.

Het is uw verantwoordelijkheid om u goed voor te bereiden op de procedure. Een belangrijk onderdeel van deze voorbereiding is de beheersing van de Nederlandse taal. Als die beheersing onvoldoende is heeft het geen zin een aanvraag in te dienen. De hele procedure is in het Nederlands, behalve enkele documenten (zie hiervoor het aanvraagformulier). Als u toetsen moet doen, of aanvullende opleiding moet volgen of een aanpassingsstage, moet uw Nederlands voldoende zijn om te kunnen slagen.