Om welk diploma gaat het bij psychotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen en klinisch fysici?

De opleiding tot psychotherapeut en klinisch fysicus is in veel landen heel anders dan in Nederland. Het beroep van gezondheidszorgpsycholoog is alleen in Nederland wettelijk geregeld.

In Nederland moeten zorgverleners eerst een diploma van een universitaire vooropleiding hebben (master). Daarna volgen ze een post-master beroepsopleiding tot psychotherapeut of klinisch fysicus (vier jaar) of gezondheidszorgpsycholoog (twee jaar).

Voor deze beroepen gelden de volgende eisen:

  • U heeft een masterdiploma van een universitaire opleiding die vergelijkbaar is met de Nederlandse vooropleidingen.
  • Daarna heeft u een diploma of certificaat gekregen van een afgeronde postmaster opleiding.
  • Deze postmasteropleiding heeft een inhoud en duur die overeenkomt  met de Nederlandse postmasteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut of klinisch fysicus.
  • Onderdelen die in Nederland niet regulier zijn, zoals Gestalttherapie, tellen niet mee.

Als u alleen een masterdiploma bezit en werkervaring en enkele korte cursussen hebt gevolgd, dan wordt uw aanvraag afgewezen (dit kan anders zijn als uw beroep in uw land van diplomering wettelijk is geregeld).
Kijk goed naar de Nederlandse opleiding voordat u een aanvraag doet.