Mag tijdelijk en incidenteel werk meetellen als werkervaring?

Wanneer u toestemming heeft om tijdelijk en incidenteel in Nederland te werken, dan betekent dat u vanaf dat moment:

  • 1 jaar in uw beroep mag werken in Nederland, maar niet meer dan maximale duur;
  • uw beroepstitel in Nederland mag gebruiken;
  • de voorbehouden handelingen die bij uw beroep horen zelfstandig mag uitvoeren;
  • onder het Nederlandse tuchtrecht valt.

De werkervaring die u in deze periode opdoet is zelfstandig bevoegd opgedaan en mag daarom meetellen als werkervaring als u besluit registratie met een diploma ouder dan vijf jaar aan te vragen.