Mag ik in mijn beroep werken als ik nog geen erkenning heb en geen BIG-registratie?

Nee. U mag in Nederland uw beroep  zelfstandig uitoefenen als u een registratie heeft in het BIG-register. Een BIG-registratie kunt u pas krijgen als uw diploma erkend is. Dit geldt voor artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen, orthopedagoog-generalisten, psychotherapeuten, physician asssistants, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.
Voor alle overige beroepen geldt dat u dat pas zelfstandig mag werken als u door het CIBG erkend bent.

Juridisch gezien heeft u voor of tijdens de erkenningprocedure dezelfde positie als Nederlandse studenten die in het laatste deel van de opleiding praktijkstages volgen. U mag werkzaamheden uitvoeren onder verantwoordelijkheid van een zorgverlener die wel bevoegd is. Hij of zij moet de patiënt informeren en toestemming vragen of u dat mag doen. Hij of zij bepaalt ook wat u mag doen en controleert dat.

Het is verstandig om contact te zoeken met een zorgverlener in Nederland om stage te lopen. Op die manier krijgt u ervaring met de Nederlandse zorg.