Wat zijn de criteria van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Gezondheidszorg (CBGV)?

De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) vergelijkt de gevolgde opleiding met de huidige Nederlandse opleiding. Het criterium dat de CBGV hanteert, is: de gevolgde opleiding moet wat betreft inhoud en niveau gelijkwaardig zijn aan een in Nederland gevolgde opleiding.

Als dat niet zo is, gaat de commissie na of de verschillen zijn gecompenseerd door een andere opleiding, scholing en werkervaring. Daarom is het belangrijk dat uw informatie hierover volledig is. De commissie adviseert op basis hiervan of een aanvullende opleiding/aanpassingstage/proeve van vakbekwaamheid nodig is.