Wat zijn de kenmerken van de Nederlandse opleidingen?

De opleidingen in Nederland zijn soms anders dan in het buitenland. Uw diploma wordt erkend als de kenmerken van uw opleiding gelijk of bijna gelijk zijn aan de Nederlandse opleiding.

Nederlandse opleidingen hebben de volgende kenmerken:

  • Het niveau van de opleiding is hoog
  • Het zijn brede opleidingen, ze zijn gericht op alle patiëntencategorieën en op alle sectoren van de zorg: preventie, thuiszorg, eerste en tweede lijn
  • De opleidingen bereiden de studenten voor op een zelfstandige uitoefening van hun beroep. Zorgverleners werken in Nederland vaak niet in opdracht van de arts. Dat betekent dat ze zelf diagnosen en indicaties moeten kunnen stellen
  • De opleidingen richten zich niet alleen op vaktechnische aspecten van het beroep, maar ook op vaardigheden en competenties als samenwerken, methodisch werken, evidence-based denken en professioneel gedrag.

Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt uitgegaan van de bovenstaande kenmerken.

De beoordeling wordt gedaan door een onafhankelijke commissie van deskundigen, de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV). De leden van deze commissie werken in de praktijk en bij opleidingsinstellingen.