Hoe zien bewijsstukken voor herregistratie er uit?

Om uw aanvraag tot BIG-(her)registratie te kunnen beoordelen, is u gevraagd een aantal documenten (bewijsstukken) aan te leveren waaruit de onderstaande informatie blijkt of duidelijk af te leiden is. Om u te helpen bij het aanleveren van de juiste documenten, hebben wij hieronder een aantal voorbeelden met toelichting geplaatst.

Informatie noodzakelijk voor beoordeling

  • de startdatum en de einddatum als u daar niet meer werkt;
  • hoeveel uur er totaal gewerkt is;
  • in welke functie u werkzaam was (functienaam);
  • welke werkzaamheden door u zijn uitgevoerd;
  • op welk niveau deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Soms bevat één document alle hierboven genoemde informatie en soms zijn hier meerdere verschillende documenten voor nodig. 

Klik om te vergroten.

Dit voorbeeld is een toevoeging of wijziging op het oorspronkelijke arbeidscontract. Hieruit blijkt alleen het aantal uur dat is gewerkt vanaf 1 februari 2019. Begindatum en eventuele einddatum, de functie, de uitgevoerde werkzaamheden en het niveau hiervan blijken niet uit dit document. Voor deze gegevens moet dus nog een ander document aangeleverd worden. Bijvoorbeeld het oorspronkelijke arbeidscontract.

Klik om te vergroten.

Met een jaaropgave is het mogelijk de gewerkte uren per jaar aan te tonen. Om deze berekening te kunnen maken, moet duidelijk zijn in de jaaropgave wat uw uurloon is. Staat dit niet vermeld, dan moet u een aanvullend document aanleveren waaruit het uurloon in die periode blijkt. Op een jaaropgave staat informatie zoals een functienaam meestal niet vermeld. Hiervoor moet dus een aanvullend document voor worden aangeleverd.

Klik om te vergroten.

Met loonstrook 1 wordt alle gevraagde informatie aangetoond. Vermeld worden: functienaam, begindatum, einddatum en het aantal uren. Omdat de functienaam gelijk is aan de beroepsnaam waarvoor herregistratie wordt aangevraagd, zijn hier ook de werkzaamheden en het niveau uit af te leiden. Is de functienaam anders dan de beroepsnaam? Dan kan bijvoorbeeld een functieomschrijving worden toegevoegd. 

Bij loonstrook 2 wordt de functie niet vermeld. Dit betekent dat u een aanvullend document moet aanleveren (zoals bijvoorbeeld een arbeidscontract met eventueel een functieomschrijving) waar deze informatie op staat.

Klik om te vergroten.

Met een uitdraai uit een eigen systeem kan het totaal aantal gewerkte uren per maand/jaar worden aangetoond.  De naam van het gebruikte systeem en de naam van de zorgverlener moeten erop staan. Gegevens exporteren naar een Word- of Excelbestand is niet voldoende. Met een (arbeids)contract kan daarnaast bijvoorbeeld de functie worden aangetoond. Het soort werkzaamheden en het niveau kunnen blijken uit functienaam als deze gelijk is aan de beroepsnaam waarvoor herregistratie is aangevraagd. Anders moet er bijvoorbeeld ook nog een functieomschrijving worden aangeleverd.