Bewijs van taalvaardigheid

Het bewijs en het niveau van de Taaltoets Nederlands verschilt per beroep.

Wat geldt als bewijs van taalvaardigheid?

  • Een origineel diploma of een origineel gewaarmerkte kopie van een Nederlandstalige beroepsopleiding van het beroep waarvoor inschrijving gevraagd wordt. Als uit het diploma niet blijkt dat het een Nederlandstalige opleiding is, kunt u dit aantonen met een origineel (of origineel gewaarmerkt) diplomasupplement. Dit kunt u opvragen bij uw opleiding.
  • Originele diploma’s of origineel gewaarmerkte kopieën van Nederlandstalig basisonderwijs (lagere school) en voortgezet onderwijs (middelbare school);
  • Een verklaring van vakbekwaamheid. Deze is 2 jaar geldig;
  • Een gewaarmerkt diploma of certificaat (met inktstempel en handtekening) van de Taaltoets Nederlands. Dit is 2 jaar geldig.

Verpleegkundige fysiotherapeuten, physician assistants en verloskundigen

Voor registratie in BIG-register geldt dat een gewaarmerkt certificaat van de Taaltoets Nederlands op het juiste taalniveau moet worden aangeleverd.

  • Voor verpleegkundige: taalniveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader
  • Voor fysiotherapeuten, physician assistants en verloskundigen: taalniveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader

Het is van belang dat u kunt aantonen dat de toets op het juiste niveau (B1 of B2) is afgenomen. De toetst kan door diverse aanbieders afgenomen worden, zoals bv door een Hogeschool, Taleninstituut Babel, Saxion of de Radboud Universiteit.

Belangrijk! NT2-staatsexamens gaan tijdelijk niet door.

Dit geldt voor alle onderdelen van programma I en II. In 2019 worden nieuwe examens ingepland.

Vanuit het buitenland

Woont u nog in het buitenland en is uw Nederlands goed? Dan kunt u een toets Nederlands als vreemde taal (CNaVT) afleggen. Dit moet een toets van de Nederlandse Taalunie zijn. Op het certificaat staat: College voor Toetsing en Examens of de Nederlandse Taalunie.

Artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen

U heeft een gewaarmerkt certificaat nodig van het Taleninstituut Babel voor de Nederlandse taal. De toetsen worden minimaal 1 keer per maand afgenomen. Informeer voor data bij Taleninstituut Babel in Utrecht.