Bewijs van taalvaardigheid

Het bewijs en het niveau van de Taaltoets Nederlands verschilt per beroep.

Wat geldt als bewijs van taalvaardigheid?

  • Een origineel diploma of een origineel gewaarmerkte kopie van een Nederlandstalige beroepsopleiding van het beroep waarvoor inschrijving gevraagd wordt. Als uit het diploma niet blijkt dat het een Nederlandstalige opleiding is, kunt u dit aantonen met een origineel (of origineel gewaarmerkt) diplomasupplement. Dit kunt u opvragen bij uw opleiding.
  • Originele diploma’s of origineel gewaarmerkte kopieën van Nederlandstalig basisonderwijs (lagere school) en voortgezet onderwijs (middelbare school);
  • Een verklaring van vakbekwaamheid. Deze is 2 jaar geldig;
  • Een gewaarmerkt diploma of certificaat (met inktstempel en handtekening) van de Taaltoets Nederlands. Dit is 2 jaar geldig.

Verpleegkundigen, fysiotherapeuten, physician assistants en verloskundigen

Voor registratie in BIG-register geldt dat een gewaarmerkt certificaat van de Taaltoets Nederlands op het juiste taalniveau van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader moet worden aangeleverd.

  • Voor verpleegkundigen: taalniveau B1
  • Voor fysiotherapeuten, physician assistants en verloskundigen: taalniveau B2

Het is van belang dat u kunt aantonen dat de toets op het juiste niveau (B1 of B2) is afgenomen. De toets kan door diverse aanbieders afgenomen worden, zoals bijvoorbeeld door een universitaire talencentrum of  Taleninstituut Babel. Op www.nut-talen.eu/leden/ zijn alle universitaire talencentra in Nederland terug te vinden.

U kunt het ook het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2staatexamens) doen. 

Vanuit het buitenland

Woont u nog in het buitenland en is uw Nederlands goed? Dan kunt u een toets Nederlands als vreemde taal (CNaVT) afleggen. Dit moet een toets van de Nederlandse Taalunie zijn. Op het certificaat staat: College voor Toetsing en Examens of de Nederlandse Taalunie.

Artsen, tandartsen, apothekers, psychotherapeuten en gezondheidszorgpsychologen

U heeft een gewaarmerkt diploma of certificaat nodig van een toets Nederlandse taal- en communicatievaardigheden.

Eisen waaraan de toets moet voldoen.

Het niveau van deze toets moet B2+ van het Gemeenschappelijk Europees Opleidingskader zijn. Daarnaast moet de toets bestaan uit dezelfde onderdelen als het onderdeel Nederlands van de Algemene Kennis en Vaardighedentoets (AKV-toets) voor bij academische beroepen in het kader van de procedure verklaring vakbekwaamheid (niet Europese diploma’s). Deze toets is gericht op taal- en communicatievaardigheden die vereist zijn in de gezondheidszorg in Nederland. Op de website van Taleninstituut Babel, kunt u in het document Algemene Informatie Taaltoets Nederlands lezen om welke onderdelen het precies gaat.

Bij wie kunt u terecht voor de toets?

Een taalvaardigheidstoets die aan de vereisten voldoet, wordt afgenomen door bijvoorbeeld het Taleninstituut Babel. De toets kan ook door een andere organisatie in Nederland of daarbuiten worden afgenomen, mits deze dezelfde onderdelen bevat en op hetzelfde niveau (B2+) toetst.