Machtigingsformulier erkenning buitenlands diploma

Met dit machtigingsformulier kunt u iemand machtigen om voor u de volgende aanvragen in te dienen:

Buitenlands diploma:

  • verklaring van vakbekwaamheid/erkenning van beroepskwalificaties.

Voorschrijfbevoegdheid verpleegkundigen met een buitenlands diploma:

  • verklaring van vakbekwaamheid voorschrijfbevoegdheid/erkenning van beroepskwalificaties voorschrijfbevoegdheid.