Impact coronacrisis procedures erkenning buitenlands diploma

Als u als zorgverlener met een buitenlands zorgdiploma in Nederland wil werken in uw  beroep, dan moet u een erkenning van uw diploma aanvragen. Hiervoor zijn verschillende procedures. Hieronder vindt u informatie over wat de impact van de coronacrisis is op de verschillende erkenningsprocedures. Ook in de brieven en e-mails die u van ons krijgt, is hier informatie over opgenomen.

De informatie op deze pagina wordt steeds geüpdatet op het moment dat er weer nieuwe informatie is.


Procedure automatische erkenning met directe BIG-registratie

Deze procedure geldt voor een deel van de Europese (EER + Zwitserland) diploma’s. Deze aanvraag- en erkenningsprocedure loopt zonder al te veel problemen door. Het is wel mogelijk dat in individuele gevallen de doorlooptijd iets toeneemt. 

Procedure erkenning van beroepskwalificatie

Deze procedure geldt over het algemeen voor de Europese (EER + Zwitserland) diploma’s die niet in aanmerking komen voor de automatische erkenning. De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) brengt in deze procedure op basis van uw dossier advies uit over de erkenning. De advisering door CBGV wordt de komende tijd voortgezet op basis van schriftelijke consultatie en videoconferentie.

De verwachting is dan ook dat deze aanvraag- en erkenningsprocedure zonder al te veel problemen door loopt. Het is wel mogelijk dat in individuele gevallen de doorlooptijd iets toeneemt. 

Procedure verklaring van vakbekwaamheid

Deze procedure geldt over het algemeen voor zorgverleners met een diploma behaald buiten Europa (derdelanders). Zij moeten daarvoor een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV-toets) afleggen. Artsen, verpleegkundigen en tandartsen moeten daarnaast een beroepsinhoudelijke toets (BI-toets) afleggen.

De AKV-toets wordt momenteel afgenomen, op aangepaste wijze. Zie voor informatie de website van Babel:

De BI-toetsen worden ook weer afgenomen of daarmee wordt binnenkort gestart.

Huidige stand van zaken toetsen

Voor de AKV-toets(onderdelen) en de BI-toets is de situatie op dit moment als volgt:

De AKV-toets(onderdelen)

  • De deeltoetsen A (Samenvatten en presenteren) en B (Gesprek en Verslag) voor academische beroepen worden op aangepaste wijze afgenomen. De planning gaat via de website van Babel.
  • Alle overige toetsen of toetsonderdelen worden vanaf eind april georganiseerd door Babel (kleine groepen). De planning gaat via de website van Babel.
  • Komt u door deze situatie in de problemen met de termijn voor deelname, dan zullen wij deze verlengen. Geldt dit voor u, neem dan contact met ons op.
  • Heeft u een verzoek tot betalen ontvangen, dan kunt u gewoon betalen. Na betaling kunt u zich gewoon aanmelden bij Babel voor de toets of toetsonderdelen.

De BI-toetsen

  • De organisaties die de BI-toetsen bij artsen en tandartsen afnemen dan doet dat op aangepaste wijze. 
  • Tandartsen worden, als zij door ons zijn aangemeld, benaderd door ACTA. Op dit moment is het aantal toetsplaatsen bij ACTA, mede door de coronamaatregelen, beperkt. De plekken voor dit jaar zijn vol. Tandartsen ontvangen van ons nader bericht per brief hierover. Komt u door deze situatie in de problemen met de termijn voor deelname, dan zullen wij deze verlengen.
  • De beroepsinhoudelijke toets voor verpleegkundigen wordt ook afgenomen. De planning gaat via de website van het examenadviesbureau.

De informatiebijeenkomsten

Momenteel bekijken wij de mogelijkheden om de informatiebijeenkomsten door te laten gaan door middel van video conferencing. Zodra hier meer over bekend is, maken wij dit bekend op deze website. Heeft u zich eerder al aangemeld voor een bijeenkomst, dan ontvangt u ook een persoonlijk bericht van ons.

Voor de BI-toetsen worden per beroep informatiebijeenkomsten gehouden. In de brief die u van ons ontvangt, krijgt u de informatie over de bijeenkomst voor uw beroep.

Vragen?

Neem dan contact met ons op. Doe dit in verband met de beperkte bezetting van ons klantcontactcentrum bij voorkeur per e-mail: info@bigregister.nl.