Impact coronacrisis procedures erkenning buitenlands diploma

Als u als zorgverlener met een buitenlands zorgdiploma in Nederland wil werken in uw  beroep, dan moet u een erkenning van uw diploma aanvragen. Hiervoor zijn verschillende procedures. Hieronder vindt u informatie over wat de impact van de coronacrisis is op de verschillende erkenningsprocedures. Ook in de brieven en e-mails die u van ons krijgt, is hier informatie over opgenomen.

De informatie op deze pagina wordt steeds geüpdatet op het moment dat er weer nieuwe informatie is.


Procedure automatische erkenning met directe BIG-registratie

Deze procedure geldt voor een deel van de Europese (EER + Zwitserland) diploma’s. Deze aanvraag- en erkenningsprocedure loopt zonder al te veel problemen door. Het is wel mogelijk dat in individuele gevallen de doorlooptijd iets toeneemt. 

Procedure erkenning van beroepskwalificatie

Deze procedure  geldt over het algemeen voor de Europese (EER + Zwitserland) diploma’s die niet in aanmerking komen voor de automatische erkenning. De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) brengt in deze procedure op basis van uw dossier advies uit over de erkenning. De advisering door CBGV wordt de komende tijd voortgezet op basis van schriftelijke consultatie en videoconferentie.

De verwachting is dan ook dat deze aanvraag- en erkenningsprocedure zonder al te veel problemen door loopt. Het is wel mogelijk dat in individuele gevallen de doorlooptijd iets toeneemt. 

Procedure verklaring van vakbekwaamheid

Deze procedure geldt over het algemeen voor zorgverleners met een diploma behaald buiten Europa (derdelanders). Zij moeten daarvoor een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV-toets) afleggen. Artsen, verpleegkundigen en tandartsen moeten daarnaast een beroepsinhoudelijke toets (BI-toets) afleggen.

De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) brengt op basis van de toetsresultaten advies uit over de vakbekwaamheid. Een deel van de AKV-toets(onderdelen) wordt klassikaal afgenomen. Voor alle BI-toetsen is fysieke aanwezigheid noodzakelijk. De organisaties die deze toetsen afnemen hebben daarom laten weten vanwege de coronacrisis de toetsing tijdelijk stop te zetten (meer informatie over de toetsen vindt u onder het kopje huidige stand van zaken toetsen).

Dit betekent dat de CBGV op dit moment niet in staat is om advies uit te brengen over een deel van de lopende aanvragen voor een verklaring van vakbekwaamheid. Er is met de betreffende organisaties overleg om te bekijken of en op welke manier de toetsing de komende tijd toch door kan gaan. De lopende aanvragen waarvoor wel toets resultaten beschikbaar zijn, worden uiteraard gewoon afgerond.

Huidige stand van zaken toetsen

Voor de AKV-toets(onderdelen) en de BI-toets is de situatie op dit moment als volgt:

De AKV-toets(onderdelen)

 • De deeltoetsen A (Samenvatten en presenteren) en B (Gesprek en Verslag) voor academische beroepen worden op aangepaste wijze afgenomen. De planning gaat via de website van Babel.
 • Alle overige toetsen of toetsonderdelen worden vanaf eind april georganiseerd door Babel (kleine groepen). De planning gaat via de website van Babel.
 • Komt u door deze situatie in de problemen met de termijn voor deelname, dan zullen wij deze verlengen. Geldt dit voor u, neem dan contact met ons op.
 • Heeft u een verzoek tot betalen ontvangen, dan kunt u gewoon betalen. Na betaling kunt u zich gewoon aanmelden bij Babel voor de toets of toetsonderdelen.

De BI-toetsen

 • De organisaties die de toetsen bij artsen en tandartsen afnemen, zijn tijdelijk gestopt met het afnemen van de BI-toetsen. Zodra de overheid besluit de beperkende maatregelen op te heffen worden de BI-toetsen weer georganiseerd.
 • Ook kijken zij of het mogelijk is na opheffing van de maatregelen een extra toetsronde te houden.
 • U ontvangt direct bericht van ons zodra het weer mogelijk is om deel te nemen aan de BI-toets.
 • Komt u door deze situatie in de problemen met de termijn voor deelname, dan zullen wij deze verlengen. Geldt dit voor u, neem dan contact met ons op.

Nadere toelichting BI-toets per beroep:

 • Artsen
  De deeltoets Klinische vaardigheden in Nijmegen kan niet worden afgenomen zolang de beperkende maatregelen gelden. Bij deze deeltoets is fysiek contact op korte afstand nodig tussen de kandidaten en simulatiepatiënten. Het onderdeel klinische vaardigheden is noodzakelijk voor de CBGV om te kunnen adviseren. Voor deze deeltoets bestaat vooralsnog geen alternatief.
 • Tandartsen
  De BI-toets voor tandartsen kan pas worden afgenomen na een voorbereidingstraject waarbij de kandidaat traint met apparatuur bij ACTA. Omdat er tijdens het voorbereidingstraject contact is op korte afstand met begeleiders kan de voorbereiding (en dus ook de toetsing) niet doorgaan zolang de beperkende maatregelen gelden. Hiervoor bestaat vooralsnog geen alternatief.
 • Verpleegkundigen
  De toetsen worden op aangepaste wijze afgenomen (kleine groepen, op meer data). De planning gaat via de website van het examenadviesbureau.

De informatiebijeenkomsten

Momenteel bekijken wij de mogelijkheden om de informatiebijeenkomsten door te laten gaan door middel van video conferencing. Zodra hier meer over bekend is, maken wij dit bekend op deze website. Heeft u zich eerder al aangemeld voor een bijeenkomst, dan ontvangt u ook een persoonlijk bericht van ons.

Voor de BI-toetsen worden per beroep informatiebijeenkomsten gehouden. In de brief die u van ons ontvangt, krijgt u de informatie over de bijeenkomst voor uw beroep.

Vragen?

Neem dan contact met ons op. Doe dit in verband met de beperkte bezetting van ons klantcontactcentrum bij voorkeur per e-mail: info@bigregister.nl.